Opleidingskosten vanaf 1-1-22 niet meer aftrekbaar


Vanaf 1-1-2022 zijn opleidingskosten niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In plaats daarvan kan men een zgn STAP-budget aanvragen bij het UWV vanaf 1 maart 2022.

Voor meer info zie deze link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
Bespaar op de boekhouder


Nu er een praktisch volledige lockdown is en de omzet stagneert of helemaal stopt, is het nu juist een goed idee om naar de uitgaven te kijken.

Eén van de terugkerende posten zijn de kosten van uw boekhouder. Betaalt U niet teveel?

Diverse accountantskantoren hebben dure fiscalisten in dienst waarvan U waarschijnlijk geen gebruik van maakt, maar die U wel als onderdeel van de overheadkosten, betaalt. En wat veel mensen niet weten: Een accountantsverklaring is voor heel veel bedrijven niet nodig.

Reboeka huurt alleen fiscalisten in als dat nodig is en kan daardoor zeer voordelige tarieven aanbieden voor het verzorgen van uw boekhouding.

Wat dacht U bijvoorbeeld van uw aangifte inkomstenbelasting over 2020? Voor deze aangifte rekent Reboeka slechts Eur 150,= ex btw en is daardoor zeer concurrerend.

Wilt U meer weten? Klik dan even op de contactpagina en maak vrijblijvend een afspraak.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
TVL Q4 geopend


Voor ondernemers die getroffen zijn door de Corona-crisis en meer dan 30% omzetverlies verwachten in het 4e kwartaal van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, is de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 (TVL) opengesteld tot en met 29 januari 2021.

De onderneming moet naast het omzetverlies ook ten minste Eur 3.000 aan vaste lasten hebben in het kwartaal.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk de bedrijfstak.

Voor meer informatie zie bijgaande link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl?utm_medium=email

Voor vragen klik op de pagina Contact.

Met vriendelijke groet,

Reboeka – René Altena
Aanvullende regelingen ivm Corona


De overheid probeert met man en macht de bedrijven op de been te houden die het meest getroffen zijn door de Corona-crisis. En met recht, want het bedrijfsleven is immers de motor van onze economie.

Na het 1e pakket steunmaatregelen is een vervolgpakket gekomen waar U als ondernemer wellicht gebruik van kunt maken. Dit vervolgpakket loopt tot 1 oktober 2020.

Een kleine greep uit het pakket:

1. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verwacht U het 2e en 3e kwartaal 2020 ten opzichte van dezelfde perioden 2019 een omzetdaling van tenminste 30% en zijn uw vaste lasten (zonder loonkosten) over de periode 1 juni t/m 30 september tenminste Eur 4.000, dan kunt U afhankelijk van uw SBI code, in aanmerking komen voor deze regeling. Voor meer informatie zie deze link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden.

Heen handig om te zien of U in aanmerking komt voor deze regeling is de Adviestool TVL van de KVK, waarbij U na het invullen van een aantal vragen, kunt zien of U in aanmerking komt voor de regeling en ook voor welk bedrag. Meer informatie via deze link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool.

2. De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Heeft U personeel in dienst en verwacht U over een periode van 4 maanden tov vorig jaar een omzetverlies van tenminste 20%, dan kunt U wellicht in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Aanvragen kan van 6 juli tot en met 31 augustus bij het UWV.

Voor deze en meer regelingen, zie bijgaande link https://www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/

Natuurlijk kunt U ook met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Besparen op accountantkosten


Nu het Corona-virus verminderd is en de maatregelen meer en meer versoepelt worden, wordt het tijd om een tussentijdse balans op te maken.

Wat heeft de Corona-crisis voor impact gehad, heb ik alles eraan gedaan wat in mijn vermogen ligt, of kan ik nog meer doen? Dit zijn zaken die menig ondernemer zichzelf heeft afgevraagd.

Dat de Corona-crisis voor veel ondernemers voor een grote deuk in het ondernemersvermogen heeft gezorgd, mag duidelijk zijn. Het wordt vanaf nu pas op de plaats maken, voorzichtig zijn met investeringen en de kosten onder de loep te nemen.

Kijkt U ook naar de kosten die U kwijt bent voor uw accountant? Veel middelgrote accountantskantoren hebben een grote overhead met dure fiscalisten in dienst die U niet nodig hebt, maar wel voor betaalt! Een accountantsverklaring is voor veel ondernemingen ook helemaal niet nodig en heeft vaak geen toegevoegde waarde.

U kunt waarschijnlijk veel besparen op deze kosten.

Neem eens contact met mij op om vrijblijvend van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Reboeka, René Altena
Aanslag ontvangen, wat nu?


Veel ondernemers hebben hun aanslag inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet over 2019 ontvangen die ze moeten voldoen voor begin juli. Juist in deze Corona-tijd komen deze aanslagen zeer ongelegen.

Wat kun je eraan doen?

Bij de belastingdienst is de mogelijkheid nu om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen, waardoor je de betaling van de aanslagen 3 maanden mag uitstellen.

Meer informatie via deze link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Heb je nog meer tijd nodig, dan kun je schriftelijk om uitstel vragen. Meer informatie hierover en over nog meer mogelijkheden, tref je aan via deze link : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Sterkte in deze bizarre tijd!
Tozo regeling ook voor nieuwe zzp ‘ers


Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft de overheid besloten om nu ook TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) te verlenen voor nieuwe zzp’ers, die dit jaar begonnen zijn met hun bedrijf. Voorwarde is wel dat dit bedrijf aangemeld is bij de kamer van koophandel voor 17 maart van dit jaar.

TOZO kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin de ondernemer woont. Meer informatie via deze link.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Corona update zzp’ers


Veel vragen komen nog steeds binnen van zzp ‘ers met waar ze recht op hebben a.g.v de Corona-crisis, waardoor velen weinig of helemaal geen inkomen ontvangen.

De overheid heeft voor deze groep zelfstandigen de TOZO regeling bedacht, (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen Zonder personeel). Deze regeling vraagt men aan in de gemeente waarin men woont.

Meer informatie hierover treft U via deze link

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Zzp’ers en Corona: BBZ versoepeld


Zoals eerder gemeld in een nieuwsbericht kunnen Zzp’ers die getroffen zijn of worden door de Coronacrisis, uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst voor hun aangifte omzetbelasting of inkomstenbelasting.

Ook zouden ze in aanmerking kunnen komen voor bijstandverlening in het kader van de regeling Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Er zaten daar wel enkele haken en ogen aan, zoals: Is het bedrijf levensvatbaar en vermogens-en partnertoets.

Daarin is nu een verandering in gekomen zoals vanmorgen te lezen was in het Leidsch Dagblad:

Per gemeente zal de verwerkingstijd verschillen. Ook voor zelfstandigen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, is er een regeling, de zogenaamde IOAZ regeling. Meer informatie op bovenstaande regelingen treft U aan via deze link.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Update maatregelen Coronavirus


Zo snel als het virus om zich heen kan verspreiden, zo snel zijn gelukkig nu ook de acties van de overheid, die er van alles aan doet om de werkgelegenheid te behouden.

De werktijdverkorting (WVT) wordt ingetrokken omdat deze niet snel genoeg en goed toepasbaar was op de huidige situatie.

In plaats daarvan is nu een tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen waardoor werkgevers medewerkers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en doorbetalen. Deze maatregel geldt vooralsnog voor 3 maanden.

Meer informatie treft U aan via deze link

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka