Aanvullende regelingen ivm Corona


De overheid probeert met man en macht de bedrijven op de been te houden die het meest getroffen zijn door de Corona-crisis. En met recht, want het bedrijfsleven is immers de motor van onze economie.

Na het 1e pakket steunmaatregelen is een vervolgpakket gekomen waar U als ondernemer wellicht gebruik van kunt maken. Dit vervolgpakket loopt tot 1 oktober 2020.

Een kleine greep uit het pakket:

1. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verwacht U het 2e en 3e kwartaal 2020 ten opzichte van dezelfde perioden 2019 een omzetdaling van tenminste 30% en zijn uw vaste lasten (zonder loonkosten) over de periode 1 juni t/m 30 september tenminste Eur 4.000, dan kunt U afhankelijk van uw SBI code, in aanmerking komen voor deze regeling. Voor meer informatie zie deze link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden.

Heen handig om te zien of U in aanmerking komt voor deze regeling is de Adviestool TVL van de KVK, waarbij U na het invullen van een aantal vragen, kunt zien of U in aanmerking komt voor de regeling en ook voor welk bedrag. Meer informatie via deze link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool.

2. De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Heeft U personeel in dienst en verwacht U over een periode van 4 maanden tov vorig jaar een omzetverlies van tenminste 20%, dan kunt U wellicht in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Aanvragen kan van 6 juli tot en met 31 augustus bij het UWV.

Voor deze en meer regelingen, zie bijgaande link https://www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/

Natuurlijk kunt U ook met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka