Corona update zzp’ers


Veel vragen komen nog steeds binnen van zzp ‘ers met waar ze recht op hebben a.g.v de Corona-crisis, waardoor velen weinig of helemaal geen inkomen ontvangen.

De overheid heeft voor deze groep zelfstandigen de TOZO regeling bedacht, (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen Zonder personeel). Deze regeling vraagt men aan in de gemeente waarin men woont.

Meer informatie hierover treft U via deze link

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka