Zzp’ers en Corona: BBZ versoepeld


Zoals eerder gemeld in een nieuwsbericht kunnen Zzp’ers die getroffen zijn of worden door de Coronacrisis, uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst voor hun aangifte omzetbelasting of inkomstenbelasting.

Ook zouden ze in aanmerking kunnen komen voor bijstandverlening in het kader van de regeling Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Er zaten daar wel enkele haken en ogen aan, zoals: Is het bedrijf levensvatbaar en vermogens-en partnertoets.

Daarin is nu een verandering in gekomen zoals vanmorgen te lezen was in het Leidsch Dagblad:

Per gemeente zal de verwerkingstijd verschillen. Ook voor zelfstandigen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, is er een regeling, de zogenaamde IOAZ regeling. Meer informatie op bovenstaande regelingen treft U aan via deze link.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka